PROPCELEX Rozhodnutie Rady 2006/666/SZBP z  15. septembra 2006 o predĺžení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Indonézie o úlohách, postavení, výsadách a imunitách Pozorovateľskej misie Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM) a jej personálu#Výmena listov o predĺžení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Indonézie o úlohách, postavení, výsadách a imunitách Pozorovateľskej misie Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM) a jej personálu