Návrh ROZHODNUTIE RADY o schválení stanoviska, ktoré má Únia prijať v rámci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, Podvýboru pre clá a Podvýboru pre zemepisné označenia zriadených Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, Podvýboru pre clá a Podvýboru pre zemepisné označenia