Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 466/2013 zo 7. mája 2013 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Panforte di Siena (CHZO)]