Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 574/2014, 21. veebruar 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 III lisa, mis käsitleb ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kasutatavat näidist