Písomná otázka P-1682/06 Marcello Vernola (PPE-DE) Komisii. Podlé skutky Turkov na Cypre