Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3048 — Suomen Rehu OY/Kemira Agro OY/Hankkija-Maatalous OY/Movere OY)Text s významom pre EHP