/* */

Písomná otázka E-2115/05 Glenys Kinnock (PSE) Komisii. Kontrola dosiahnutého pokroku na ceste k splneniu rozvojových cieľov milénia