Písomná otázka E-4726/05 Mary McDonald (GUE/NGL) Komisii. Politika EÚ pre osobné podporné služby