Nariadenie Komisie (ES) č. 1398/2005 z 25. augusta 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín