Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 46/2014 z 20. januára 2014 , ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku ( Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014 )