Spojené návrhy generálneho advokáta - Léger - 17. februára 2005. # Holandské kráľovstvo proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Režim pridruženia zámorských krajín a území - Dovozy cukru a zmesí cukru a kakaa - Nariadenie (ES) č. 2423/1999 - Žaloba o neplatnosť - Ochranné opatrenia - Proporcionalita. # Vec C-26/00. # Režim pridruženia zámorských krajín a území - Dovozy cukru a zmesí cukru a kakaa - Nariadenie (ES) č. 465/2000 - Žaloba o neplatnosť - Ochranné opatrenia - Proporcionalita. # Vec C-180/00. # Režim pridruženia zámorských krajín a území - Dovozy cukru a zmesí cukru a kakaa - Nariadenie (ES) č. 2081/2000 - Žaloba o neplatnosť - Ochranné opatrenia - Proporcionalita. # Vec C-452/00. TITJUR Holandsko/Komisia