Písomná otázka E-1524/10 Andreas Mölzer (NI) Komisii. Bezpečnosť na vonkajších hraniciach – Estónsko