Komission asetus (EY) N:o 230/2006, annettu 9 päivänä helmikuuta 2006 , hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat)