Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 230/2006 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2006 , για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια λεμόνια και μήλα)