Korigendum k Prijatiu všeobecného rozpočtu Európskej úniie na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou ( Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014 )