Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. septembra 2015.#Ana Pérez Gutiérrez proti Európskej komisii.#Mimozmluvná zodpovednosť – Verejné zdravie – Smernica 2001/37/ES – Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov – Farebné fotografie, ktoré Komisia navrhla ako zdravotné výstrahy na baleniach tabakových výrobkov – Rozhodnutie 2003/641/ES – Nedovolené použitie podobizne zosnulej osoby – Osobná ujma vdovy zosnulej osoby.#Vec T-168/14. Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. septembra 2015