Písomná otázka P-7604/10 Kristian Vigenin (S&D) Komisii. Zvýšenie DPH na služby v turistickom ruchu v Bulharsku