Písomná otázka E-012141/11 Niki Tzavela (EFD) Komisii. Odlesňovanie v Brazílii