Nariadenie Komisie (ES) č. 1827/2004 z 19. októbra 2004, ktorým sa stanovujú výnosy olív a oleja na hospodársky rok 2003/2004