Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) zo 16. septembra 2013.