Písomná otázka E-1958/05 Georgios Karatzaferis (IND/DEM) Komisii. Pokroky pri projektoch v Grécku, financovaných z fondu súdržnosti