ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora) z 24. apríla 2013 ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora) z 24. apríla 2013.#CB proti Európskej komisii.#Verejná služba – Úradníci – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/181/10 – Nepripustenie na hodnotiace skúšky.#Vec F-73/11.