Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10062 — SDK/Freja Transport&Logistics) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 415/14