Stanovisko Výboru regiónov – Európska stratégia v oblasti bezdomovstva