Reģionu komitejas atzinums “Eiropas stratēģija bezpajumtniecības jomā”