Kawża C-156/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-30 ta’ Jannar 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Köln-Aktienfonds Deka vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Moviment liberu tal-kapital u libertà tal-pagamenti – Restrizzjonijiet – Tassazzjoni tad-dividendi mħallsa lill-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) – Ħlas lura tat-taxxa mħallsa fuq id-dividendi – Kundizzjonijiet – Kriterji ta’ differenzjazzjoni oġġettivi – Kriterji min-natura jew fil-fatt favorevoli għall-persuni taxxabbli residenti)