Lieta C-156/17: Tiesas (septītā palāta) 2020. gada 30. janvāra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kapitāla brīva aprite un maksājumu brīvība – Ierobežojumi – Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) izmaksātu dividenžu aplikšana ar nodokli – Par dividendēm ieturēta nodokļa atmaksa – Nosacījumi – Objektīvi nošķiršanas kritēriji – Kritēriji, kas pēc būtības vai faktiski labvēlīgāki nodokļu maksātājiem rezidentiem)