Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Meranie sociálneho vplyvu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)