Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1362/2011 z  19. decembra 2011 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ptujski lük (CHZO)]