Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 470/2013 z  22. mája 2013 , ktorým sa otvára colná kvóta na určité množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2013/2014