Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 15. júla 2015.#Oren Wolff v. Európsky útvar pre vonkajšiu činnosť.#Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu – Voľby do výboru zamestnancov – Naliehavosť – Neexistencia – Zváženie dotknutých záujmov.#Vec F-94/15 R. Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 15. júla 2015