/* */

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/835 z 11. mája 2015 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime