Nariadenie Komisie (EÚ) č. 761/2013 zo 6. augusta 2013 , ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov piesočníc a súvisiacich vedľajších úlovkov vo vodách EÚ zón IIa, IIIa a IV a vodách EÚ oblastí riadenia piesočníc 1, 2, 3, 4 a 6 okrem vôd do šiestich námorných míľ od pobrežných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula