Nariadenie rady (EHS) č. 152/74 zo 17. decembra 1973 o uzatvorení Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Libanonskou republikou