Dodatok k ROZHODNUTIU POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU ATALANTA/3/2009 z  21. apríla 2009 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (2009/369/SZBP) ( Ú. v. EÚ L 112, 6.5.2009 )