Процедура по ликвидация — Решение за откриване на процедура по ликвидация на Societatea de Asigurări și Reasigurări EUROASIG S.A. (Публикация, направена в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година , относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)