VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) A vélemény előadója: Matthijs van Miltenburg