Rozhodnutie Komisie z 16/12/2014 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.7460 - SCHOLZ RECYCLING / THYSSEN ALFA ROHSTOFFHANDEL / NORIS METALLRECYCLING JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba nemecké znenie je autentické)