Písomná otázka E-002095/13 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Solárne inštalácie v Nemecku