Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku