Návrhy prednesené 3. septembra 2015 – generálny advokát P. Cruz Villalón. Návrhy prednesené 3. septembra 2015 – generálny advokát P. Cruz Villalón