Kohtuasi C-474/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 8. augustil 2017 – Saksamaa Liitvabariik versus Sociedad de Transportes SA