Vec F-61/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 24. marca 2015 – Maggiulli/Komisia (Verejná služba — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2013 — Rozhodnutie o nepovýšení — Porovnávacie hodnotenie zásluh)