Uznesenie súdu z 26. júla 2019 vo veci E-1/17 COSTS II Kraj Aust-Agder/Konkurrenten.no AS (Určenie výšky trov konania – Navrátiteľné trovy konania – Úroky z omeškania)2019/C 378/06