Vec C-365/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH