Věc T-646/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. června 2020 – eSky Group IP v. EUIPO – Gröpel (e) [„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie e – Starší mezinárodní obrazová ochranná známka e – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“]