PROPCELEX Vec T-44/13: Žaloba podaná 29. januára 2013 — AbbVie a i./EMA