Vec T-574/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 21. januára 2019 – Agrochem-Maks/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka oxasulfuron — Neobnovenie schválenia na uvedenie na trh — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov“)