Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder