Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 71/2013 z  25. januára 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Uruguaja v zozname tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup čerstvého mäsa do Únie, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre ovce a kozy určené na chov alebo produkciu po dovoze Text s významom pre EHP